Servicii de găzduire pentru persoane fără adăpost

„Atunci când dăm tot ce avem mai bun în noi, nu putem şti niciodată ce miracole apar în viaţa noastră sau în viaţa altora.” — Helen Keller

Servicii de găzduire pentru persoane fără adăpost

Publicat: 10/01/2018, 10:46, Actualizat: 10/01/2018, 10:46

Parteneriate sociale

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI CRAIOVA

Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova

Compartimentul Strategii Sociale şi Parteneriate

SERVICII DE GĂZDUIRE PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

 

  • Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.257/2006, s-a aprobat Acordul de parteneriat încheiat între autoritatea locală, Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia Vasiliada, având ca obiect elaborarea şi implementarea Proiectului privind înfiinţarea în municipiul Craiova a Centrului Social de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost „Sfântul Vasile”, finanţat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în cadrul Programului de interes naţional ,,Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă”.

Centrul Social de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost „Sf.Vasile”, situat în municipiul Craiova, Str Rîului, nr. 42, are o capacitate de 52 locuri şi asigură persoanelor fără adăpost din municipiul Craiova servicii de găzduire, hrană zilnică şi sprijin specializat în vederea reintegrării sociale.

Beneficiarii centrului sunt persoane adulte, cu sau fără copii, aflate în stradă de o perioadă mare de timp, persoane care au fost evacuate în urma retrocedărilor şi nu au resursele materiale necesare asigurării unei locuinţe dar şi persoane victime ale violenţei domestice.

Serviciile sociale acordate/ activităţile desfăşurate în cadrul centrului sunt:

- găzduire în sistem rezidenţial şi servirea mesei (3 mese/zi);

- consiliere în vederea integrării sociale, profesională, psihologică, familială, spirituală;

- acompanierea în vederea obţinerii unor documente şi acte de identitate sau stare civilă;

- activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii, facilitarea accesului la alte tipuri de prestaţii şi servicii sociale, servicii de îngrijire, informaţii despre sănătate;

- asistenţă medicală;

- suport pentru găsirea unui loc de muncă, a unei locuinţe, accesarea de cursuri de formare/recalificare profesională;

- activităţi de socializare destinate formării şi consolidării conduitei pro-sociale a copiilor şi a familiilor;

- activităţi de dezvoltare a comunicării şi a limbajului;

- activităţi de pregătire a temelor şi formarea deprinderilor de studiu individual;

- activităţi de terapie ocupaţională şi activităţi culturale;

- activităţi de petrecere a timpului liber;

- activităţi de amenajare a curţii interioare a centrului.

Prin serviciile sociale oferite se urmăreşte asigurarea condiţiilor minime de viaţă pentru persoanele fără adăpost care trăiesc pe raza municipiului Craiova şi sprijinirea acestora în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă în scopul asigurării unei vieţi independente şi active.