Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

„Atunci când dăm tot ce avem mai bun în noi, nu putem şti niciodată ce miracole apar în viaţa noastră sau în viaţa altora.” — Helen Keller

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Publicat: 10/01/2018, 10:45, Actualizat: 06/02/2024, 12:42

Beneficiarii serviciilor sociale furnizate de Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice sunt : 

- persoane vârstnice aşa cum sunt definite de actele normative ăn vigoare (art.6, lit.b din legea 292/2011 a asistenţei sociale, art.1, alin. 4 din legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice);

- persoane vârstnice cu domiciliul/reşedinţa in municipiul Craiova;

- persoane vârstnice pentru care serviciile de îngrijire nu pot fi furnizate de către îngrijitori informali;

- persoane vârstnice ce nu beneficiază de un certificat în grad de handicap: stari demenţiale severe, psihoze cu evoluţie cronică (schizofrenia, boala afectivă primară) şi nu locuiesc cu alte persoane suferind de afecţiunile de mai sus.

- persoane vârstnice ce nu suferă de boli psihice incadrabile într-un grad de handicap;

- persoane încadrate într-un grad de dependenţă conform Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată de HG 886/2000, care, ca urmare a autonomiei funcţionale din cauye fizice, psihice sau mentale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi;

- persoane vârstnice care nu au încheiate contracte de întreţinere, contracte de vânzare-cumpărare cu uzufruct viager sau orice alt act cu clauză de întreţinere şi care se găsesc în una din situaţiile :

 1. a) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit legilor în vigoare;
 2. b) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 3. c) nu se pot gospodarii singure sau necesită îngrijire specială;
 4. d) nu au/au susţinători legali care locuiesc sau nu cu aceştia dar care nu-şi pot îndeplini obligaţia legală de întreţinere din motive independente de vionţa lor, datorate starii de sănătate (dependenţă de alcool, invaliditate, handicap, boli cronice), situaţiei economice precare, sarcinilor familiale (copii în întreţinere, sau alte persoane în întreţinere, faţă de care existîă această obligaţie legală), obligaţii profesionale sau stabiliţi în afara razei administrativ teritoriale a judeţului sau a ţării, constatate pe baza actelor doveditoare/informaţiilor menţionate în fişa de evaluare sociomedicală şi geriatrică. 

Prioritate în acordarea serviciilor sociale vor avea persoanele cârstnice dependente a căror situaţie poate fi caracterizată astfel :

- situaţie materială precară;

- neputinţa de a-si satisface nevoile de bază prin propriile eforturi;

- nu au familie sau nu beneficiază de sprijin din partea membrilor familiei ori de alte forme de sprijin;

- sunt imobilizate la pat sau din cauza unor boli sau deficienţe nu se pot autogosăpodari.

Costul serviciilor

Persoanele vârstnice beneficiare ale Serviciului de îngrijire la domiciliu vor achita următoarele contribuţii de furnizare servicii, începând cu data furnizării efective a serviciilor, astfel:

 1. a) fără plata unei contribuții la serviciile de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, care nu au venituri sau au un venit net lunar/membru de familie/persoană singură mai mic sau egal cu nivelul pensiei minime garantate(în momentul de faţă 1125 lei);
 2. b) 10% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între nivelul pensiei minime garantate - 2500 lei;
 3. c) 20% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între 2501 - 3000 lei;
 4. d) 30% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între 3001 - 3500 lei;
 5. e) 50% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între 3501 - 4000 lei;
 6. f) 100% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură peste 4000 lei.
 7. Contribuția pentru serviciile sociale acordate va fi calculată pe baza documentelor justificative (cupon de pensie sau alte documente care fac dovada veniturilor solicitantului) în funcție de venitul net realizat de catre beneficiar/membru de familie,aceasta fiind achitată numai după semnarea contractului de furnizare de servicii si începând cu data furnizării efective a serviciilor.

Standard minim de cost: 36 lei/oră.

Accesarea serviciilor

Serviciile sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vîrstnice dependente se acordă la cererea scrisă a persoanei interesate, a familiei acesteia sau la sesizarea profesioniştilor din cadrul echipei de îngrijire a autorităţilor locale, etc. 

 

Acte necesare

- Cerere scrisă

- Carte de identitate (copie)

- Cupon pensie, adeverinţă venit (copie)

- Adeverinţă de la medicul de familie (original)

Cerere aparținător

Cerere beneficiar

Raport de activitate pentru anul 2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2023

Cerere acordare indemnizatie ingrijitor informal

Formular de consimtamant pentru suportul acordat de ingrijitorul informal

Raport de activitate pentru anul 2020

Raport de activitate pentru anul 2021

Raport de activitate pentru anul 2022