Modalităţi de contestare

„Atunci când dăm tot ce avem mai bun în noi, nu putem şti niciodată ce miracole apar în viaţa noastră sau în viaţa altora.” — Helen Keller

Modalităţi de contestare

Publicat: 07/03/2018, 10:10, Actualizat: 12/03/2018, 11:05

În cazul în care consideri că ţi-a fost încalcat dreptul de liber acces la informaţie, poţi depune o RECLAMAŢIE?
” Da, dar trebuie să o faci în cel mult 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al instituţiei;
” Reclamaţia trebuie adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei careia i-ai adresat solicitarea iar acesta este obligat ca, în urma unei anchete administrative, sa îti dea un raspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii;
” Daca reclamaţia ta este întemeiată, raspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial si va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.

Poti sa te adresezi JUSTITIEI daca ti-a fost lezat dreptul de liber acces la informatie?
” Da, poţi să o faci direct după aşteptarea răspunsului la solicitarea iniţiala sau după răspunsul la reclamaţia administrativă;
” Plângerea trebuie depusă la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei rază teritorială domiciliezi sau în a carei rază teritorială se află sediul institutiei sau autoritatii publice împricinate, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea iniţială;
” Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să îti furnizeze informaţiile de interes public solicitate si să îti plătească daune morale şi/sau patrimoniale;
” Daca eşti nemulţumit de hotarârea instanţei, aceasta poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curţii de Apel ramâne definitivă si irevocabilă;
” Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.

Adresa de e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor: contact@spascraiova.ro