Parteneriate sociale

„Atunci când dăm tot ce avem mai bun în noi, nu putem şti niciodată ce miracole apar în viaţa noastră sau în viaţa altora.” — Helen Keller

Parteneriate sociale

Publicat: 20/02/2018, 19:31, Actualizat: 22/05/2023, 14:35

Nr. crt.

Tipul parteneriatului

Partener/i

Ințiator parteneriat

Scop/Obiectiv principal

Data semnării parteneriatului

Durata parteneriatului

1.       

Acord de parteneriat

 

Arhiepiscopia Craiovei

        și

  Asociația ”Vasiliada”

Asociația ”Vasiliada”

Colaborarea instituțiilor partenere în vederea implementării Proiectului ”Înfiinţarea Centrului Social de Urgenţă Sf. Vasile pentru persoane fără Adăpost din municipiul Craiova”.

06.07.2006

 

 

Până la data de 01.07.2024

2.       

Protocol de colaborare

 

Agenția Națională Antidrog

Agenția Națională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dolj

Asigurarea cadrului legal de cooperare între cele două părţi, potrivit competenţelor stabilite prin documentele lor de înfiinţare, în vederea desfăşurării de activităţi comune legate de domeniul reducerii cererii de droguri, pentru realizarea obiectivelor propuse prin documentele programatice elaborate la nivel local

25.10.2022

Pe perioada de implementare a Strategiei Naționale în Domeniul drogurilor 2022-2026

3.       

Protocol de colaborare

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova

 

Aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc

12.12.2012

Nedeterminată

4.       

Protocol de colaborare

 

 

Comunitatea Evreilor Craiova

Comunitatea Evreilor Craiova

Colaborarea părţilor în vederea realizării de măsuri şi acţiuni de sprijin comune, pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor vârstnice de cult mozaic, în scopul prevenirii sau limitării unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune la nivelul comunităţii locale

09.05.2016

Până la data de 13.05.2025

5.       

Protocol de colaborare

 

Fundația Creștină Ethos

Fundația Creștină Ethos

Colaborarea părţilor pentru sprijinirea persoanelor aflate în situaţie de risc social din municipiul Craiova, respectiv ajutorarea celor cu probleme de sănătate şi în special a celor cu dizabilităţi, a familiilor nevoiaşe, a persoanelor vârstnice şi a altor persoane aflate în impas sau cu o situaţie materială şi/sau socială precară

01.09.2014

Până la data de 01.09.2024

6.       

Protocol de colaborare

 

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ

       și

Penitenciarul Craiova

Penitenciarul Craiova

Punerea în aplicare a prevederilor art. 52, alin.4 şi 5 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, respectiv înhumarea persoanelor private de libertate decedate, care nu au aparţinători sau aceştia refuză înhumarea.

03.02.2014

Nedeterminată

7.       

Protocol de colaborare

 

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de date (D.E.P.A.B.D)

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova

 

Furnizarea de date actualizate din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, de către D.E.P.A.B.D., prin Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Dolj (B.J.A.B.D.E.P. Dolj), către D.G.A.S. Craiova, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în scopul identificării în mod unitar, a persoanelor beneficiare ale drepturilor stabilite prin dispozițiile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare,, înregistrate în evidenţa D.G.A.S. Craiova.

 

05.03.2019

Nedeterminată

8.       

Protocol de colaborare

 

Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”

Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii categoriilor de persoane vulnerabile din muncipiul Craiova

23.11.2018

Nedeterminată

9.       

Protocol de colaborare

 

Dr. Ianoși S.R.L.

Dr. Ianoși S.R.L.

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii şi promovării serviciilor sociale oferite de către acestea

15.11.2022

Până la data de 15.11.2025

10.   

Protocol de colaborare

 

Asociația Senior Home

Asociația Senior Home

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii şi promovării serviciilor sociale oferite de către acestea

12.08.2022

Până la data de 12.08.2025

11.   

Protocol de colaborare

 

BBS MEDSERV S.R.L.

BBS MEDSERV S.R.L.

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii şi promovării serviciilor sociale oferite de către acestea

19.10.2022

Până la data de 19.10.2025

12.   

Protocol de colaborare

 

Asociația Maisonnette

Asociația Maisonnette

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii şi promovării serviciilor sociale oferite de către acestea

07.12.2021

Până la data de 07.12.2024

13.   

Protocol de colaborare

 

 

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- filiala Dolj

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- filiala Dolj

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii şi promovării serviciilor sociale oferite de către acestea

08.02.2022

Până la data de 08.02.2025

14.   

Acord  de colaborare

 

Dna Bercea Vali- interpret autorizat în limbajul mimico-gestual

 

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova

 

 

Colaborarea părților în vederea punerii în aplicare art. 61 lit. f din Legea nr. 448/2006 republicată, respectiv asigurarea unui interpret autorizat al limbajului mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate

03.01.2011

Nedeterminată

15.   

Protocol de colaborare

 

Centrul Medical Qualitylife S.R.L.

Centrul Medical Qualitylife S.R.L.

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii şi promovării serviciilor sociale oferite de către acestea

22.03.2023

Până la data de 22.03.2026

16.   

Protocol de colaborare

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj

 

 

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj

 

Stabilirea și dezvoltarea relațiilor de  colaborare dintre părți, conform competențelor deținute de acestea, în temeiul actelor normative și respectiv juridice, în conformitate cu care sunt organizate și funcționează, în vederea sprijinirii persoanelor în căutarea unui loc de muncă cu nevoi deosebite, pentru creșterea șanselor de ocupare a acestora, prin asigurarea de servicii personalizate specifice de către parteneri, pe baza principiilor managementului de caz.

28.03.2023

Până la data de 28.03.2026

17.   

Protocol de colaborare

 

Asociația  Pensionarilor Civili ”Mihai Viteazul”

Asociația  Pensionarilor Civili ”Mihai Viteazul”

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea desfășurării de activități de către membrii Asociației  Pensionarilor Civili ”Mihai Viteazul” în cadrul Clubului Pensionarilor situat în mun. Craiova, bd. Nicolae Titulescu, nr.7

22.05.2023

Până la data de 31.12.2023

18.   

Acord de parteneriat

Asociația Eliberare

 

 

Asociația Eliberare

 

Reglementarea cadrului general pentru realizare și / sau derularea de acțiuni, proiecte, programe cu caracter internațional, preventiv și educațional în domeniul combaterii traficului de persoane

07.04.2022

Până la data de 07.04.2024

19.   

Acord de colaborare

Organizația Salvați Copiii

 

 

 

Organizația Salvați Copiii

 

Colaborarea dintre părți în vederea implementării și îndeplinirii obiectivelor proiectului Natalcare- Program complex de informare, conștientizare și îngrijire a gravidei și copilului, cod MySmis 149904, proiect implementat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova în calitate de lider și Organizația Salvați Copiii în calitate de partener.

22.07.2021

Până la data de 29.12.2023

20.   

Protocol de colaborare

 

Asociația Dezvoltare și Psihoterapie prin Acțiune

Asociația Dezvoltare și Psihoterapie prin Acțiune

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea desfășurării de activități de consiliere psihologică și psihoterapie pentru sprijinirea persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate din municipiul Craiova

23.03.2021

Nedeterminată

21.   

Protocol de colaborare

Asociația Econyouth

 

 

 

 

 

 

Asociația Econyouth

 

 

Colaborarea în vederea implementării Activității 4- Dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate, din cadrul proiectului ”Șanse egale la educație pentru copiii din județele Dolj și Vâlcea, cu părinți plecați la muncă în străinătate, cod proiect 134902, prin realizarea unei rețele de colaborare între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și reprezentanți ai mediului economic.

05.11.2021

Încetează după perioada de sustenabilitate a proiectului, respectiv începând cu data de 03.06.2024

22.   

Protocol de colaborare

 

GLOVOAPPRO S.R.L.

GLOVOAPPRO S.R.L.

Colaborarea dintre cele două părți, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate, prin utilizarea de către Utilizator APP în scopul facilitării, colectării comenzilor lansate, respectiv livrării la adresa precizată în APP a produselor alimentare și non-alimentare, prin intermediul curierilor colaboratori ai Glovo                     ( Mandatarilor). Serviciile asumate de Glovo sunt cu titlu gratuit

13.04.2021

Nedeterminată

23.   

Contract de comodat

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj

 

 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj

Realizarea activităților din cadrul proiectului ”SINA: Sistem Informatic Național pentru Adopție”

30.03.2023

Până la data de

30.03.2028

24.   

Acord de parteneriat

Vicariatul Mitropoliei de Aquileia Craiova

Vicariatul Mitropoliei de Aquileia Craiova

Colaborarea în vederea organizării, administrării și acordării serviciului social-CENTRUL RESPIRO PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI

28.04.2023

Până la data de

31.12.2023