Parteneriate sociale

„Atunci când dăm tot ce avem mai bun în noi, nu putem şti niciodată ce miracole apar în viaţa noastră sau în viaţa altora.” — Helen Keller

Parteneriate sociale

Publicat: 20/02/2018, 19:31, Actualizat: 19/03/2021, 13:05

Nr.crt

Tip parteneriat

Parteneri

Scop/Obiectiv principal

1.

Acord de parteneriat

Arhiepiscopia Craiovei și Asociația „Vasiliada”

Elaborarea şi implementarea Proiectului privind înfiinţarea în municipiul Craiova a Centrului Social de Urgenţă pentru persoanele fără adăpost „Sfântul Vasile”, finanţat de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale în cadrul Programului de interes  naţional ,,Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă”;

2.

Protocol de colaborare

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj

Aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc;

3.

Protocol de colaborare

Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Penitenciarul Craiova

Punerea în aplicare a prevederilor art. 52, alin. (4) şi (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, respectiv înhumarea persoanelor private de libertate decedate, care nu au aparţinători sau aceştia refuză înhumarea;

4.

Protocol de colaborare

Fundația Creștină ,,Ethos’’

Colaborarea părţilor pentru sprijinirea persoanelor aflate în situaţie de risc social din municipiul Craiova, respectiv ajutorarea celor cu probleme de sănătate şi în special a celor cu dizabilităţi, a familiilor nevoiaşe, a persoanelor vârstnice şi a altor persoane aflate în impas sau cu o situaţie materială şi/sau socială precară;

5.

Protocol de colaborare

Agenția Națională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (C.P.E.C.A.) Dolj

Asigurarea cadrului legal de cooperare între cele două părţi, potrivit competenţelor stabilite prin documentele lor de înfiinţare, în vederea desfăşurării de activităţi comune legate de domeniul reducerii cererii de droguri, pentru realizarea obiectivelor propuse prin documentele programatice elaborate la nivel local;

6.

Protocol de colaborare

Comunitatea Evreilor Craiova

Colaborarea părţilor în vederea realizării de măsuri şi acţiuni de sprijin comune, pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor vârstnice de cult mozaic, în scopul prevenirii sau limitării unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune la nivelul comunităţii locale;

7.

Protocol de colaborare

Direcția pentru Evidența Persoanelor  și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.)

Furnizarea de date actualizate din Registrul național de evidenţă a persoanelor (R.N.E.P.), de către D.E.P.A.B.D., prin Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Dolj (B.J.A.B.D.E.P. Dolj);

8.

Protocol de colaborare

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei De Muncă Dolj

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre părţi în vederea sprijinirii echipelor de intervenţie locală în scopul identificării, mobilizării şi înregistrării tinerilor inactivi NEETs la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea acordării acestora de măsuri personalizate de sprijin (oferte de locuri de muncă, reintegrarea în sistemul educaţional, participarea la cursuri de formare profesională, scheme de ucenicie sau stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior);

9.

Protocol de colaborare

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Dolj

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii şi promovării serviciilor sociale furnizate de către aceasta;

10.

Protocol de colaborare

Centrul de Excelenţă în Rinologie

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii şi promovării serviciilor sociale oferite de către acestea;

11.

Protocol de colaborare

 Mecclinic SRL

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii şi promovării serviciilor sociale oferite de către acestea;

12.

Protocol de colaborare

Asociaţia Senior Home

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii şi promovării serviciilor sociale oferite de către acestea;

13.

Protocol de colaborare

BBS Medserv S.R.L.

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii şi promovării serviciilor sociale oferite de către acestea;

14.

Protocol de colaborare

Dr. Ianoşi S.R.L

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii şi promovării serviciilor sociale oferite de către acestea;

15.

Protocol de colaborare

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman’’

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii categoriilor de persoane vulnerabile din Muncipiul Craiova;

16.

Protocol de colaborare

Asociaţia „Maisonnette”

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii şi promovării serviciilor sociale oferite de către acestea;

17.

Protocol de colaborare

Mogoş Med S.R.L

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii şi promovării serviciilor sociale oferite de către acestea;

18.

Protocol de colaborare

Andrea Rom I/E S.R.L

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii şi promovării serviciilor sociale oferite de către acestea;

19.

Protocol de colaborare

Centrul de Oncologie Sf. Nectarie S.R.L.

Colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii şi promovării serviciilor sociale oferite de către acestea;

20.

Acord de colaborare

Interpret autorizat al limbajului mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, conform legislației în vigoare

Colaborarea părților în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 61 lit.  f din Legea 448/2006 republicată, respectiv asigurarea unui interpret autorizat al limbajului mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.