Parteneriate sociale

„Atunci când dăm tot ce avem mai bun în noi, nu putem şti niciodată ce miracole apar în viaţa noastră sau în viaţa altora.” — Helen Keller

Parteneriate sociale

Publicat: 20/02/2018, 19:31, Actualizat: 20/02/2018, 19:31

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI CRAIOVA

Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova

Compartimentul Strategii Sociale şi Parteneriate

 

POLITICI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PARTENERIATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

O atenţie deosebită se acordă dezvoltării politicilor de asistenţă socială şi punerii în aplicare a parteneriatelor încheiate cu diverse instituţii publice, asociaţii şi fundaţii. Astfel, în prezent autoritatea locală are încheiate protocoale de colaborare/acorduri de parteneriat, pentru sprijinirea persoanelor şi familiilor aflate în dificultate, cu:

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI ŞI ASOCIAŢIA „VASILIADA” având ca obiect elaborarea şi implementarea Proiectului privind înfiinţarea în municipiul Craiova a Centrului Social de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost „Sfântul Vasile”, finanţat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în cadrul Programului de interes naţional ,,Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă”.

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI DOLJ, având ca obiect aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinată şi interinstituţională privind copii exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc.

PENITENCIARUL CRAIOVA, având ca obiect punerea în aplicare a prevederilor art. 52, alin.4 şi 5 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, respectiv înhumarea persoanelor private de libertate decedate, care nu au aparţinători sau aceştia refuză înhumarea.

FUNDAŢIA CREŞTINĂ „ETHOS”, având ca obiect colaborarea părţilor pentru sprijinirea persoanelor aflate în situaţie de risc social din municipiul Craiova, respectiv ajutorarea celor cu probleme de sănătate şi în special a celor cu dizabilităţi, a familiilor nevoiaşe, a persoanelor vârstnice şi a altor persoane aflate în impas sau cu o situaţie materială şi/sau socială precară.

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (C.P.E.C.A.) Dolj, având ca scop asigurarea cadrului legal de cooperare între cele două părţi, potrivit competenţelor stabilite prin documentele lor de înfiinţare, în vederea desfăşurării de activităţi comune legate de domeniul reducerii cererii de droguri, pentru realizarea obiectivelor propuse prin documentele programatice elaborate la nivel local.

COMUNITATEA EVREILOR CRAIOVA, ce are ca obiect colaborarea părţilor în vederea realizării de măsuri şi acţiuni de sprijin comune, pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor vârstnice de cult mozaic, în scopul prevenirii sau limitării unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune la nivelul comunităţii locale.

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DOLJ, având ca obiect dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre părţi în vederea sprijinirii echipelor de intervenţie locală în scopul identificării, mobilizării şi înregistrării tinerilor inactivi NEETs la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea acordării acestora de măsuri personalizate de sprijin (oferte de locuri de muncă, reintegrarea în sistemul educaţional, participarea la cursuri de formare profesională, scheme de ucenicie sau stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior).

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA- FILIALA DOLJ, având ca obiect colaborarea dintre cele două părţi, pe bază de parteneriat activ, în vederea sprijinirii şi promovării serviciilor sociale furnizate de către aceasta.