Formulare tip şi acte necesare cetăţenilor

„Atunci când dăm tot ce avem mai bun în noi, nu putem şti niciodată ce miracole apar în viaţa noastră sau în viaţa altora.” — Helen Keller

Formulare tip şi acte necesare cetăţenilor

Publicat: 20/02/2018, 19:30, Actualizat: 26/10/2023, 13:46

Lista formularelor tip şi a actelor necesare cetăţenilor în vederea accesării beneficiilor şi serviciilor sociale, precum şi alte documente produse şi/sau gestionate la nivelul compartimentelor funcționale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova

1. Serviciul Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistenţă Socială

Sediul secundar: str. Mitropolit Firmilian, nr.14, Craiova, Jud.Dolj

Tel.: 0351/428 364

e-mail: contact@spascraiova.ro

1.1. Beneficiul social: Ajutor de urgenţă în condiţiile legii

1.1.1. ACTE NECESARE PENTRU A BENEFICIA DE AJUTOR DE URGENTA

1.1.2. Cerere  AJUTOR DE URGENTA

1.2. Beneficiul social: Acordare venit minim garantat conform Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

1.2.1. Acte necesare pentru dosar VMG

1.2.2. Cerere acordare VMG

1.2.3. Cerere modificare VMG

1.2.4. Formulare tip dosar VMG

1.2.4. CERERE REACTUALIZARE ACTE DOSAR VENIT MINIM GARANTAT

1.3. Beneficiul social: Decontarea cheltuielilor de transport în comun pentru donatorii de sânge, în condiţiile legii

1.3.1. Cerere decontare cheltuieli transport donatori sange

1.4. Beneficiul social: Acordare de tichete sociale la cerere, pentru copii din familii defavorizate care frecventează grădiniţa

1.4.1. Acte necesare pentru acordare tichete grădiniţă

1.4.2. Cerere tichete grădinită

1.5. Beneficiul social: Acordare sprijin financiar - Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu"

1.5.1. Acte necesare Bani de liceu

1.5.2. Cerere „Bani de liceu”

1.6. Beneficiul social: Acordarea de tichete sociale la cerere - Programul social "SOLIDARITATE"

Cerere

Declarație pe propria răspundere

Procedura de acordare tichete sociale Programul social SOLIDARITATE

1.7. Beneficiul social: Ajutorul pentru încălzirea locuinţei

1.7.1. Acte necesare stabilirii şi acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

1.7.2. Cerere acordare ajutor încalzire locuintă

1.7.3. Cerere modificare ajutor încălzire locuinţă

1.7.4. Dispoziție Privind Actele Necesare Stabilirii și Acordării Ajutorului pentru Incălzirea Locuinței

1.8. Beneficiul social: Alocaţia pentru susţinerea familiei

1.8.1. Acte necesare dosar Alocaţie pentru Susţinere a Familiei

1.8.2. Cerere acordare Alocaţie pentru Susţinerea Familiei

1.8.3.Cerere modificare Alocaţie pentru Susţinerea Familiei

1.8.5. CERERE REACTUALIZARE ACTE DOSAR ALOCATIE DE SUSTINERE A FAMILIEI

1.9. Efectuarea anchetelor socio-materiale în vederea acordării de burse elevilor/studenţilor, în condiţiile legii 

1.9.1. Cerere ajutor financiar pentru stimularea achizitionarii de calculatoare

1.9.2. Cereri burse

1.10 Confirmarea de către autoritatea locală a elementelor stipulate în Declaraţia de întreţinere a familiei din România, trimisă din străinătate de către rude pentru a beneficia de reducere a impozitului pe venit din partea statului unde acestea lucrează, conform Legii nr. 156/2000 cu modificările şi completările ulterioare.

1.10.1. Acte necesare

1.10.2. Cerere tip

1.10.3. Declaraţie

2. Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei

Sediul secundar: str. Mitropolit Firmilian, nr.14, Craiova, Jud.Dolj

Tel.: 0351/428 364 sau  0351/451 680 

e-mail: contact@spascraiova.ro

2.1. Beneficiul social: Acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului/stimulent de inserţie lunar conform O.U.G. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare

a) Acordarea concediului şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului

2.1.a.1. Lista acte necesare

2.1.a.2. adeverinta unitate invatamant pentru elevi sau studenti

2.1.a.3. Adeverință anexa 2 CIC

2.1.a.4. Cerere ICC

2.1.a.5. Declarație lipsă indemnizație maternitate

2.1.a.6. Lista acte necesare ICC- 3-7 ani

b) Acordarea stimulentului de inserţie lunar

2.1.b.1. Lista acte necesare stimulent

2.1.b.2. Adeverință stimulent după CIC

2.1.b.3. Adeverință stimulent fără CIC

2.1.b.4. Cerere stimulent

2.2.  Beneficiul social: Alocaţia de stat pentru copii, conform Legii nr.61/1993, cu modificările şi completările ulterioare

2.2.1. Acte necesare pentru depunerea dosarului de Alocație

2.2.2. Cerere alocație de stat

2.2.3. Supliment de informare copii născuti în străinătate

2.3. Informarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova cu privire la desfăşurarea de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modelling, conform H.G. nr. 75/2015, cu modificările şi completările ulterioare

2.3. Notă de informare activităţi remunerate cf. HGR 75-2015

2.4. Efectuarea anchetei sociale în vederea încadrării în grad de handicap/orientare şcolară a minorului conform Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare

2.4.1. Cerere ancheta minor

2.5. Efectuarea anchetelor sociale privind protecţia copilului şi a familiei, în condiţiile legii

2.5.1. Cerere ancheta sociala obtinerere-reinnoires-chimbare atestat asistent maternal profesionist

2.5.2. Cerere de plasament

2.5.3. Cerere învoire la domiciliu

2.6. Notificare intenţiei de plecare în străinătate şi certificarea elementelor stipulate în chestionarul transmis de către angajatorul din străinătate, în condiţiile legii

2.6.1. Acord îngrijire minori

2.6.2. Cerere notificare intentie de plecare in strainatate

2.6.3. Cerere plecare strainatate

2.6.4. Declaratie copii minori fara ISO

2.6.5. Declaraţie muncă sezonieră

2.7. Distribuirea laptelui praf pentru nou născuţi

2.7.1. Acte necesare lapte praf

3. Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi

Sediul principal: str. Eustaţiu Stoenescu, Bl. T8, parter, Craiova, Jud.Dolj

Tel.fix: 0251-437.617

e-mail: contact@spascraiova.ro

3.1 Beneficiul social: Acordare de gratuitate pe toate liniile la transportul urban persoanelor cu handicap grav sau accentuat, precum și însoțitorilor acestora, conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare

3.1. Acte necesare

3.1. Cerere tip

3.2 Beneficiul social: Confirmarea de către autoritatea locală a elementelor stipulate în Declaraţia de întretinere a familiei din România, trimisă din străinătate de către rude pentru a beneficia de o reducere a impozitului pe venit din partea statului unde acestea lucrează, conform Legii nr.156/2000 cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare

Cerere tip

Declaraţie

3.3 Beneficiul social: Acordarea indemnizaţiei lunare persoanei cu handicap grav, conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare

3.3. Acte necesare

3.3. Cereri tip

3.3. Angajament

3.4 Beneficiul social: Solicitare efectuare anchetă socială în vederea obţinerii rovinietei, conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare

3.4. Acte necesare

3.4. Cerere tip

3.5 Beneficiul social: Acordarea drepturilor pentru creşterea copilului de la 2 (3) ani - 7 ani prevăzute de OUG nr. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare 

Acte necesare

Cerere tip suspendarea sau încetarea plăţii

Formular tip - cerere

3.6  Informare, consiliere şi efectuarea anchetei sociale în vederea accesării serviciului - Îngrijire la domiciliu a persoanei cu handicap grav, prin asistent personal,  conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare

Cereri tip

3.7 Informare, consiliere şi efectuarea anchetei sociale în vederea instituţionalizării persoanelor vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova/Centrul social SF. ANDREI - MALU MARE, conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare 

3.7. Acte necesare

3.7. Cereri tip

3.7. Fișă de evaluare socio-medicală

3.8 Informare, consiliere şi efectuarea anchetei sociale în vederea instituţionalizării în cadrul centrului de tip rezidențial sau de zi a persoanelor cu handicap, conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi H.G.R. nr.430/2008 cu modificările şi completările ulterioare

3.8. Acte necesare

3.8. Cereri tip

3.9 Informare, consiliere şi efectuarea anchetei sociale în vederea instituţionalizării a persoanelor aflate în dificultate în cadrul unităților medico-sociale

3.9. Acte necesare

3.9. Cereri tip

3.9. Cerere institutionalizare reprez.alte centre

3.10 Efectuarea anchetelor sociale pentru încadrarea persoanelor adulte într-un grad de hadicap corespunzător, de către Comisia de Evaluare a persoanelor Adulte cu Handicap 

3.10. Acte necesare

3.10. Cereri tip

3.11. Clubul Pensionarilor

3.11. Cerere