Formulare tip şi acte necesare cetăţenilor

„Atunci când dăm tot ce avem mai bun în noi, nu putem şti niciodată ce miracole apar în viaţa noastră sau în viaţa altora.” — Helen Keller

Formulare tip şi acte necesare cetăţenilor

Publicat: 20/02/2018, 19:30, Actualizat: 03/10/2018, 16:28

Lista formularelor tip şi a actelor necesare cetăţenilor în vederea accesării beneficiilor şi serviciilor sociale, precum şi alte documente produse şi/sau gestionate la nivelul compartimentelor funcționale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova

1. Serviciul Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistenţă Socială

Sediul secundar: str. Mitropolit Firmilian, nr.14, Craiova, Jud.Dolj

Tel.: 0351/428 364

e-mail: contact@spascraiova.ro

1.1. Beneficiul social: Ajutor de urgenţă în condiţiile legii

Acte necesare pentru a beneficia de AJUTOR DE URGENTA

Cerere  AJUTOR DE URGENTA

1.2. Beneficiul social: Acordare venit minim garantat conform Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare pentru dosar VMG

Cerere acordare VMG

Cerere modificare VMG

Formulare tip

CERERE REACTUALIZARE ACTE DOSAR VENIT MINIM GARANTAT

1.3. Beneficiul social: Decontarea cheltuielilor de transport în comun pentru donatorii de sânge, în condiţiile legii

Cerere decontare cheltuieli de transport în comun pentru donatorii de sange

1.4. Beneficiul social: Acordare de tichete sociale la cerere, pentru copii din familii defavorizate care frecventează grădiniţa

Acte necesare pentru acordare tichete grădiniţă

Cerere tichete grădinită

1.5. Beneficiul social: Acordare sprijin financiar - Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu"

Acte necesare Bani de liceu

Cerere „Bani de liceu”

1.6. Beneficiul social: Acordarea de tichete sociale la cerere - Programul social "SOLIDARITATE"

Cerere

Declarație pe propria răspundere

Procedura de acordare tichete sociale Programul social SOLIDARITATE

1.7. Beneficiul social: Ajutorul pentru încălzirea locuinţei

Acte necesare stabilirii şi acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Cerere acordare ajutor încalzire locuintă

Cerere modificare ajutor încălzire locuinţă

Precizări cu privire la condiţiile de acordare a ajutorului pentru încalzirea locuintei

Dispoziție Privind Actele Necesare Stabilirii și Acordării Ajutorului pentru Incălzirea Locuinței

1.8. Beneficiul social: Alocaţia pentru susţinerea familiei

Acte necesare dosar Alocaţie pentru Susţinere a Familiei

Cerere acordare Alocaţie pentru Susţinerea Familiei

Cerere modificare Alocaţie pentru Susţinerea Familiei

Precizări cu privire la condiţiile de acordare a Alocaţiei pentru Susţinerea Familiei 

CERERE REACTUALIZARE ACTE DOSAR ALOCATIE DE SUSTINERE A FAMILIEI

1.9. Efectuarea anchetelor socio-materiale în vederea acordării de burse elevilor/studenţilor, în condiţiile legii 

Cerere ajutor financiar pentru stimularea achizitionarii de calculatoare

Cereri burse

1.10 Confirmarea de către autoritatea locală a elementelor stipulate în Declaraţia de întreţinere a familiei din România, trimisă din străinătate de către rude pentru a beneficia de reducere a impozitului pe venit din partea statului unde acestea lucrează, conform Legii nr. 156/2000 cu modificările şi completările ulterioare.

Acte necesare

Cerere tip

Declaraţie

2. Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei

Sediul secundar: str. Mitropolit Firmilian, nr.14, Craiova, Jud.Dolj

Tel.: 0351/428 364 sau  0351/451 680 

e-mail: contact@spascraiova.ro

2.1. Beneficiul social: Acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului/stimulent de inserţie lunar conform O.U.G. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare

a) Acordarea concediului şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului

Acte necesare şi precizări

Adeverinţă unitate învătământ pentru elevi sau studenţi

Adeverinţă tip CIC

Cerere tip CIC

Declaraţie lipsă indemnizaţie maternitate

b) Acordarea stimulentului de inserţie lunar

Acte necesare şi precizări

Adeverinţă stimulent după CIC

Adeverinţă stimulent fără CIC

Cerere stimulent

2.2.  Beneficiul social: Alocaţia de stat pentru copii, conform Legii nr.61/1993, cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare pentru depunerea dosarului pentru Alocaţie de stat

Cerere alocatie de stat

Formular tip pentru copii născuţi în spaţiul UE

2.3. Informarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova cu privire la desfăşurarea de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modelling, conform H.G. nr. 75/2015, cu modificările şi completările ulterioare

Cerere desfăşurare activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar, modelling cf. Hot. 75-2015

2.4. Efectuarea anchetei sociale în vederea încadrării în grad de handicap/orientare şcolară a minorului conform Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Cerere ancheta minor

2.5. Efectuarea anchetelor sociale privind protecţia copilului şi a familiei, în condiţiile legii

Cerere ancheta sociala pentru obtinere/reinnoire/schimbare atestat AMP

Cerere de plasament

Cerere învoire la domiciliu

2.6. Notificare intenţiei de plecare în străinătate şi certificarea elementelor stipulate în chestionarul transmis de către angajatorul din străinătate, în condiţiile legii

Cerere certificare elemente chestionar

Cerere notificare intentie de plecare în străinatate

2.7. Distribuirea laptelui praf pentru nou născuţi

Acte necesare - lapte praf

3. Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi

Sediul principal: str. Eustaţiu Stoenescu, Bl. T8, parter, Craiova, Jud.Dolj

Tel. mob 0724 220 334; Tel.fix: 0351 451 686 

e-mail: contact@spascraiova.ro

3.1 Beneficiul social: Acordare de gratuitate pe toate liniile la transportul urban persoanelor cu handicap grav sau accentuat, precum și însoțitorilor acestora, conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare

Cerere tip

3.2 Beneficiul social: Confirmarea de către autoritatea locală a elementelor stipulate în Declaraţia de întretinere a familiei din România, trimisă din străinătate de către rude pentru a beneficia de o reducere a impozitului pe venit din partea statului unde acestea lucrează, conform Legii nr.156/2000 cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare

Cerere tip

Declaraţie

3.3 Beneficiul social: Acordarea indemnizaţiei lunare persoanei cu handicap grav, conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare

Cereri tip

3.4 Beneficiul social: Solicitare efectuare anchetă socială în vederea obţinerii rovinietei, conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare

Cerere tip

Declaraţie

3.5 Beneficiul social: Acordarea drepturilor pentru creşterea copilului de la 2 (3) ani - 7 ani prevăzute de OUG nr. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare 

Acte necesare

Cerere tip suspendarea sau încetarea plăţii

Formular tip - cerere

3.6  Informare, consiliere şi efectuarea anchetei sociale în vederea accesării serviciului - Îngrijire la domiciliu a persoanei cu handicap grav, prin asistent personal,  conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare

Cereri tip

3.7 Informare, consiliere şi efectuarea anchetei sociale în vederea instituţionalizării persoanelor vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova/Centrul social SF. ANDREI - MALU MARE, conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare 

Acte necesare

Cereri tip

Fisă de evaluare socio-medicala

3.8 Informare, consiliere şi efectuarea anchetei sociale în vederea instituţionalizării în cadrul centrului de tip rezidențial sau de zi a persoanelor cu handicap, conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi H.G.R. nr.430/2008 cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare

Cereri tip

3.9 Informare, consiliere şi efectuarea anchetei sociale în vederea instituţionalizării a persoanelor aflate în dificultate în cadrul unităților medico-sociale

Acte necesare

Cereri tip

Grilă de evaluare socio-medicală

3.10 Efectuarea anchetelor sociale pentru încadrarea persoanelor adulte într-un grad de hadicap corespunzător, de către Comisia de Evaluare a persoanelor Adulte cu Handicap 

Acte necesare

Cereri tip