Formulare tip şi acte necesare cetăţenilor

„Când faci tot ce poţi mai bun, nu ştii niciodată ce miracol apare în viaţa ta sau în viaţa altui om.” — Helen Keller

Formulare tip şi acte necesare cetăţenilor

Publicat: 20/02/2018, 19:30, Actualizat: 05/07/2018, 15:25

Lista formularelor tip şi a actelor necesare cetăţenilor în vederea accesării beneficiilor şi serviciilor sociale, precum şi alte documente produse şi/sau gestionate la nivelul compartimentelor funcționale din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova

1. Serviciul Stabilire Beneficii şi Protecţie Socială

1.1 Serviciul Stabilire Beneficii şi Protecţie Socială - Compartimentul Stabilire Ajutor Social

Sediul secundar: str. Mitropolit Firmilian, nr.14, Craiova, Jud.Dolj

Tel.: 0351/428 364

e-mail: contact@spascraiova.ro

1.1.1 Beneficiul social: Ajutor de urgenţă în condiţiile legii

Acte necesare - Ajutor de urgenţă

Cerere pentru acordarea ajutorului de urgenţă

1.1.2 Beneficiul social: Acordare venit minim garantat conform Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare pentru dosar VMG

Cerere acordare VMG

Cerere modificare VMG

Formulare tip

1.1.3 Beneficiul social: Decontarea cheltuielilor de transport în comun pentru donatorii de sânge, în condiţiile legii

Cerere decontare cheltuieli transport în comun pentru donatorii de sânge

1.1.4 Beneficiul social: Acordare de tichete sociale la cerere, pentru copii din familii defavorizate care frecventează grădiniţa

Acte necesare pentru tichete grădiniţă

Cerere tichete grădinită

1.1.5 Beneficiul social: Acordare sprijin financiar - Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu"

Acte necesare "Bani de liceu"

Cerere - Bani de liceu

1.1.6 Beneficiul social: Acordarea de tichete sociale la cerere - Programul social "SOLIDARITATE"

Formulare tip

Procedura de acordare tichete sociale Programul social "SOLIDARITATE"

1.2 Serviciul Stabilire Beneficii şi Protecţie Socială - Biroul Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare Încălzire Locuinţe

Sediul secundar: str. Mitropolit Firmilian, nr.14, Craiova, Jud.Dolj

Tel.: 0351/451 680 

e-mail: contact@spascraiova.ro

1.2.1 Beneficiul social: Ajutorul pentru încălzirea locuinţei

Acte necesare stabilirii şi acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Cerere acordare ajutor încălzire locuinţă

Cerere modificare ajutor încălzire locuinţe

Precizări cu privire la condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei

1.2.2 Beneficiul social: Alocaţia pentru susţinerea familiei

Acte necesare dosar Alocaţia de Susţinere a Familiei

Cerere acordare Alocaţie pentru Susţinerea Familiei

Cerere modificare Alocaţie pentru Susţinerea Familiei

Precizări cu privire la condiţiile de acordare a Alocaţiei pentru Susţinerea Familiei

1.2.3 Distribuirea laptelui praf pentru nou născuţi

Acte necesare distribuire lapte praf

2. Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei

Sediul secundar: str. Mitropolit Firmilian, nr.14, Craiova, Jud.Dolj

Tel.: 0351/428 364 sau  0351/451 680 

e-mail: contact@spascraiova.ro

2.1 Beneficiul social: Acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului/stimulent de inserţie lunar conform O.U.G. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare

a) Acordarea concediului şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului

Acte necesare şi precizări

Adeverinţă unitate învăţământ pentru elevi sau studenţi

Adeverinţă tip CIC

Cerere tip CIC

Declaraţie lipsă indemnizaţie maternitate

b) Acordarea stimulentului de inserţie lunar

Acte necesare şi precizări

Adeverinţă stimulent după CIC

Adeverinţă stimulent fără CIC

Cerere stimulent

2.2  Beneficiul social: Alocaţia de stat pentru copii, conform Legii nr.61/1993, cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare

Cerere alocatie de stat

Formular tip pentru copii născuţi în spaţiul UE

2.3 Informarea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova cu privire la desfăşurarea de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modelling, conform H.G. nr. 75/2015, cu modificările şi completările ulterioare

Cerere desfăşurare activităţi remunerate în domeniile cultural,artistic,sportiv,publicitar,modelling

2.4 Efectuarea anchetei sociale în vederea încadrării în grad de handicap/orientare şcolară a minorului conform Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Cerere anchetă minori

2.5 Efectuarea anchetelor socio-materiale în vederea acordării de burse elevilor/studenţilor, în condiţiile legii

Cerere ajutor financiar pentru stimularea achiziţionării de calculatoare

Cereri burse

2.6 Efectuarea anchetelor sociale privind protecţia copilului şi a familiei, în condiţiile legii

Cerere anchetă socială pentru obţinerea/reînoirea/schimbarea atestatului de asistent maternal profesionist

Cerere plasament

Cerere învoire la domiciliu

2.7 Notificare intenţiei de plecare în străinătate şi certificarea elementelor stipulate în chestionarul transmis de către angajatorul din străinătate, în condiţiile legii

Cerere certificare elemente chestionar

Cerere notificare intenţie de plecare în străinătate

3. Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi

Sediul principal: str. Eustaţiu Stoenescu, Bl. T8, parter, Craiova, Jud.Dolj

Tel.: 0351/451 686 

e-mail: contact@spascraiova.ro

3.1 Beneficiul social: Acordare de gratuitate pe toate liniile la transportul urban persoanelor cu handicap grav sau accentuat, precum și însoțitorilor acestora, conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare

Cerere tip

3.2 Beneficiul social: Confirmarea de către autoritatea locală a elementelor stipulate în Declaraţia de întretinere a familiei din România, trimisă din străinătate de către rude pentru a beneficia de o reducere a impozitului pe venit din partea statului unde acestea lucrează, conform Legii nr.156/2000 cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare

Cerere tip

3.3 Beneficiul social: Acordarea indemnizaţiei lunare persoanei cu handicap grav, conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare

Cereri tip

3.4 Beneficiul social: Solicitare efectuare anchetă socială în vederea obţinerii rovinietei, conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare

Cerere tip

3.5 Beneficiul social: Acordarea drepturilor pentru creşterea copilului de la 2 (3) ani - 7 ani prevăzute de OUG nr. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare 

Acte necesare

Cerere tip

3.6  Informare, consiliere şi efectuarea anchetei sociale în vederea accesării serviciului - Îngrijire la domiciliu a persoanei cu handicap grav, prin asistent personal,  conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare

Cereri tip

3.7 Informare, consiliere şi efectuarea anchetei sociale în vederea instituţionalizării persoanelor vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova/Centrul social SF. ANDREI - MALU MARE, conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare 

Acte necesare

Cereri tip

Formular tip - Fisă de evaluare sociomedicală

3.8 Informare, consiliere şi efectuarea anchetei sociale în vederea instituţionalizării în cadrul centrului de tip rezidențial sau de zi a persoanelor cu handicap, conform Legii 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi H.G.R. nr.430/2008 cu modificările şi completările ulterioare

Acte necesare

Cereri tip

3.9 Informare, consiliere şi efectuarea anchetei sociale în vederea instituţionalizării a persoanelor aflate în dificultate în cadrul unităților medico-sociale

Acte necesare

Cereri tip

Formular tip Grilă de evaluare socio - medicală

3.10 Efectuarea anchetelor sociale pentru încadrarea persoanelor adulte într-un grad de hadicap corespunzător, de către Comisia de Evaluare a persoanelor Adulte cu Handicap 

Cereri tip şi acte necesare