COMUNICATE

„Atunci când dăm tot ce avem mai bun în noi, nu putem şti niciodată ce miracole apar în viaţa noastră sau în viaţa altora.” — Helen Keller

COMUNICAT PRIVIND ACORDAREA VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE (VMI)

Publicat: 21/11/2023, 09:44, Actualizat: 08/12/2023, 11:56

 

COMUNICAT

privind acordarea venitului minim de incluziune (VMI)

 

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova informează cetățenii cu domiciliul legal în municipiul Craiova că, începând cu luna ianuarie 2024, ajutorul social și alocația de susținere a familiei vor fi înlocuite cu venitul minim de incluziune (VMI).

În perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2023, persoanele din municipiul Craiova care beneficiază în prezent de ajutor social și/sau alocație de susținere a familiei, au obligația de a depune dosare noi în vederea obținerii venitului minim de incluziune. 

            Venitul minim de incluziune (VMI) reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal pentru familiile şi persoanele singure aflate în situații de dificultate, precum şi pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor şi stimularea participării acestora în sistemul de educaţie.

VMI este un beneficiu social acordat conform prevederilor:

-Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare;

-OUG nr. 114/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind VMI;

-H.G. nr. 1154/ 2022 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/ 2016 privind venitul minim de incluziune.

            Pentru orice alte informații și sprijin în vederea întocmirii documentației, vă puteți adresa  Direcției Generale de Asistență Socială  Craiova la sediul din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, program de luni până joi între orele 08.00-13.00 și vineri între orele 08.00-10.00 sau la numărul de telefon 0351428364, poștă electronică contact@spascraiova.ro sau contactdgascv@gmail.com