COMUNICATE

„Atunci când dăm tot ce avem mai bun în noi, nu putem şti niciodată ce miracole apar în viaţa noastră sau în viaţa altora.” — Helen Keller

Comunicat ajutoare încălzire locuințe și suplimente lunare pentru energie - sezonul rece 2023 - 2024

Publicat: 11/10/2023, 09:08, Actualizat: 11/10/2023, 12:50

COMUNICAT

 

         Primăria Municipiului Craiova prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova anunţă că, începând cu data de 16 octombrie 2023 va derula activitatea de distribuire şi primire a cererilor de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi/sau petrolieri pentru sezonul rece noiembrie 2023 - martie 2024, precum şi a suplimentului pentru energie potrivit Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie şi a Hotărârii Guvernului nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.   

Distribuirea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie se va face astfel:

 1. Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, combustibili solizi şi/sau petrolieri şi energie electrică, distribuirea cererilor se va face de la sediul Serviciului Protecție Socială, din str. Mitropolit Firmilian nr. 14 sau se pot descărca de pe site-ul spascraiova.ro;
 2.     Pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, distribuirea si înregistrarea  cererilor se va face prin Asociaţiile de Proprietari/Locatari sau se pot descărca de pe site-ul www.spascraiova.ro;

          Înregistrarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, combustibili solizi şi/sau petrolieri, energie termică şi energie electrică şi a suplimentului pentru energie se va face la sediul Directiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, Serviciul Protecție Socială, din str. Mitropolit Firmilian nr. 14, începând cu data de 16 octombrie 2023 şi până la 20 noiembrie 2023 pentru luna noiembrie a.c. şi până pe data de 20 a fiecărei luni pentru perioada rămasă a sezonului rece, de luni până joi între orele 8:00 – 13:00 şi vineri între orele 8:00 – 10:00.

Cine beneficiază?

 • toate persoanele singure sau familiile cu venituri reduse, care îndeplinesc condițiile de acordare conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare.
LIMITE VENITURI PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI, ÎN FUNCȚIE DE SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE UTILIZAT

 ENERGIE TERMICĂ

Venit net pe membru de familie – Lei-

Compensare lunară % Familii

Compensare lunară % Persoane singure

0 – 200

100%

100%

200,1 – 320

90%

90%

320,1 – 440

80%

80%

440,1 – 560

70%

70%

560,1 – 680

60%

60%

680,1 – 920

50%

50%

920,1 – 1040

40%

40%

1040,1 – 1160

30%

30%

1160,1 – 1280

20%

20%

1280,1 – 1386

10%

10%

1386,1 – 2053

10%

 

GAZE NATURALE

Venit net pe membru de familie – Lei-

Suma netă acordată lunar

Familii – Lei-

Suma netă acordată lunar

Persoane singure – Lei-

% din valoarea de referință*

0 – 200

250

250

100%

200,1 – 320

225

225

90%

320,1 – 440

200

200

80%

440,1 – 560

175

175

70%

560,1 – 680

150

150

60%

680,1 – 920

125

125

50%

920,1 – 1040

100

100

40%

1040,1 – 1160

75

75

30%

1160,1 – 1280

50

50

20%

1280,1 – 1386

25

25

10%

1386,1 – 2053

25

10%

 

ENERGIE ELECTRICĂ

Venit net pe membru de familie – Lei-

Suma netă acordată lunar

Familii -lei-

Suma netă acordată lunar

Persoane singure -lei-

% din valoarea  de referință*

0 – 200

500

500

100%

200,1 – 320

450

450

90%

320,1 – 440

400

400

80%

440,1 – 560

350

350

70%

560,1 – 680

300

300

60%

680,1 – 920

250

250

50%

 920,1 – 1040

200

200

40%

1040,1 – 1160

150

150

30%

1160,1 – 1280

100

100

20%

1280,1 – 1386

50

50

10%

1386,1 – 2053

50

10%

 

COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

Venit net pe membru de familie – Lei-

Suma netă acordată lunar

Familii – Lei-

Suma netă acordată lunar

Persoane singure – Lei-

% din valoarea de referință*

0 – 200

320

320

100%

200,1 – 320

288

288

90%

320,1 – 440

256

256

80%

440,1 – 560

224

224

70%

560,1 – 680

192

192

60%

680,1 – 920

160

160

50%

 920,1 – 1040

128

128

40%

1040,1 – 1160

96

96

30%

1160,1 – 1280

64

64

20%

1280,1 – 1386

32

32

10%

1386,1 – 2053

32

10%

 

Valoarea de referinţă, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat, nu poate fi mai mică de: 

            - 250 lei/lună, pentru gaze naturale; 

- 500 lei/lună, pentru energie electrică; 

            - 320 lei/lună, pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri.

NOTĂ: La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de statasigurări de şomajindemnizaţiialocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia;

 • alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor socialeprevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • stimulentului educaţionaloferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
 • sprijinului financiarprevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare;
 • veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieriîn condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele localecu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

 

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute în lege.

Acest supliment pentru energie, acordat beneficiarilor în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, este în cuantum de:

- 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 

- 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 

- 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

- 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuință. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei lunar, pe tot parcursul anului.

Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere și se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului.

Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate, potrivit următorului exemplu din H.G. nr. 1073/2021, art. 28, alin. 5:

O familie cu 5 membri și venituri de 199 lei/persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale.

Această familie va beneficia de:

 1. a) ajutor pentru încălzire cu energie termică
 2. b) supliment pentru energie termică
 3. c) supliment pentru gaze naturale
 4. d) supliment pentru energie electrică.

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

 Bunuri imobile:

 • Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
 • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă;

Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare):

 • Autoturism/Autoturisme şi /sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 • Mai mult de un autoturism /motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 • Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ,,Delta Dunării”;
 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

Depozite bancare:

 • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii;

Terenuri/animale şi/ sau păsări

 • Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului de încălzire.

 

Actele necesare stabilirii şi acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie

 

 1. copie a B.I./C.I./C.I.P., în termen de valabilitate, pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani sau permise de şedere temporară/permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);
 2. copii ale certificatelor de naştere pentru toţi membrii familiei;
 3. copie certificat de căsătorie, după caz;
 4. copie certificat de deces, după caz;
 5. În vederea dovedirii calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei va anexa o copie a unuia din următoarele documente, după caz:
 • contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager;
 • contractul de schimb de locuinţe;
 • contractul (convenţia) de partaj voluntar;
 • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
 • contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat;
 • contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
 • certificatul de moştenitor;
 • hotărâre judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă;
 • autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
 1. împuternicire legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, în cazul în care solicitantul măsurilor de protecție nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta dovedind totodată că are domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire;
 2. declarație notarială din partea soțului/soției solicitantului măsurilor de protecție sau a unui membru din cerere, în cazul în care sunt despărțiți în fapt, acesta dovedind totodată că are domiciliul sau reședința diferită de adresa pentru care se solicită ajutorul de încălzire;
 3. ultima factură (toate paginile) de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, după caz, cu condiția ca titularul acestora să nu fie persoană decedată;
 4. extras de cont bancar din luna anterioară depunerii cererii, pentru persoanele care deţin depozite bancare;
 5. copie a hotărârii definitive de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, după caz;
 6. copie a hotărârii de delegare temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana minorului, după caz;
 7. copie a actului din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator, după caz;
 8. copie după hotărârea judecătorească de divorţ/încredinţare minori, după caz;
 9. adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii inclusiv valoarea tichetelor de masă, tichetelor cadou, tichetelor de vacanță, tichetelor de creșă sau specificaţia „nu beneficiază de tichete de masă”, specificaţia „a beneficiat/nu a beneficiat de vouchere de vacanţă”, precum și specificația că „beneficiază/nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau a legislaţiei specifice ramurilor economice”, după caz;
 10. cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii, după caz;
 11. cupon indemnizaţie de handicap/indemnizație de însoțitor pentru persoana cu handicap grav, din luna anterioară depunerii cererii, după caz;
 12. cupon alocație de plasament din luna anterioară cererii, după caz;
 13. copie decizie indemnizaţie de şomaj şi cupon indemnizaţie de şomaj din luna   anterioară depunerii cererii, după caz;
 14. adeverință eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscala (ANAF) din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente, agricole şi silvicultură, piscicultură, chirii, după caz;
 15. document doveditor privind veniturile realizate din dividende, părți sociale, jocuri de noroc, etc., după caz;
 16. adeverinţă/extras de cont bancar/cupon, după caz, pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;
 17. adeverință de la facultate pentru studenți, cu mențiunea dacă urmează o formă de învățământ cu taxă și valoarea taxei de studiu;
 18. copie după contractul de muncă în cazul persoanelor care realizează venituri în străinătate;
 19. pentru persoanele care nu realizează venituri se va anexa o dovadă și declarație pe propria răspundere privind veniturile din care își plătesc utilitățile, venituri care se vor consemna la codul 78 (alte venituri) din cererea și declarația pe propria răspundere;
 20. copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului, pentru persoanele care deţin astfel de bunuri;
 21. extras de cont bancar la una din următoarele bănci: B.R.D., B.C.R., Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, (pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri);
 22. copie după certificatul de nomenclatură stradală, în situația în care există neconcordanță între adresa din actul de identitate, actul de proprietate/închiriere și adresa la care se solicită ajutorul pentru încălzire și/sau suplimentul pentru energie.
 23. adeverință eliberată de asociația de locatari/proprietari sau copie după procesul verbal de debranșare de la furnizarea energiei termice pentru cei care solicită ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică iar locuința inițial a fost racordată la sistemul de energie termică .

În cazul în care, sunt persoane absente temporar din familii (ex. sunt plecate la muncă în străinătate) acestea nu se vor lua în calcul la stabilirea numărului de membri ai familiei, însă solicitantul beneficiilor sociale are obligaţia înscrierii în cerere a sumelor primite de la aceste persoane, ca sprijin material pentru membrii familiei rămaşi în ţară. Sumele vor fi înscrise la Cap.5 din cerere, Tabel venituri - poz. 78 - Alte venituri.

În cazul copilului minor care locuieşte cu bunicii, în situaţia în care părinţii domiciliază la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului, a tutelei sau a delegării temporare a autorității părintești, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.

Studenţii, până la vârsta de 26 de ani, întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia pot beneficia de ajutor cu următoarele condiţii: 

- studenţii fără loc de muncă care nu realizează venituri proprii vor prezenta documente doveditoare privind veniturile nete realizate de către părinţi în luna anterioară depunerii cererii;

- studenţii fără loc de muncă, dar care realizează venituri din pensii de urmaş, activităţi independente, etc. vor prezenta documente justificative care atestă sursa și valoarea venitului;

- studenţii care realizează venituri salariale vor prezenta documente doveditoare privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii;

- studenţii vor da o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte componenţa familiei, atașând copii ale actelor de identitate (CI sau CN) ale membrilor familiei, pentru a se putea stabili venitul net pe membru de familie, venit care se va completa în cererea şi declaraţia pe proprie răspundere la codul 78.

Studenţii străini:

- studenţii străini care provin din ţări ale Uniunii Europene: vor prezenta o dovadă şi/sau declaraţie privind veniturile din care îşi plătesc utilităţile, taxele de şcolarizare, etc., venituri care se vor consemna la codul 78 (alte venituri) din cererea şi declaraţia pe proprie răspundere;

- studenţii care provin din ţări non U.E. vor prezenta dovada mijloacelor de întreţinere necesare obţinerii permisului de şedere pe teritoriul României.

NU SE VOR ÎNREGISTRA CERERI CU VENITURI 0!

Pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi şi/sau petrolieri, copiile actelor doveditoare vor fi însoțite de originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuții în acest sens al Direcției Generale de Asistență Socială Craiova.

Pentru cererile de energie termică, obligatoriu, formularul tip Cerere și declarație pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, completat, semnat și datat de către solicitant și certificat prin semnătură și ștampilă de către Asociația de proprietari/locatari referitor la: numele și prenumele persoanelor luate în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreținere, numărul de camere branșate la sistemul de încălzire și codul furnizorului de energie termică. Totodată Asociația de proprietari/locatari răspunde de certificarea pentru conformitate cu originalul a copiilor actelor doveditoare care însoțesc cererea și declarația pe propria răspundere, prin aplicarea pe copii a mențiunii „conform cu originalul”.

            În cazul în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primeşte ajutor social                 şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei şi solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În această situaţie, la stabilirea dreptului, se iau în considerare documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social şi/sau la alocaţia pentru susţinerea familiei.    

            Precizăm că alocaţia pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bursele şcolare, sumele acordate în baza art.51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, stimulentul educaţional oferit conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate, sprijinul financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie social ,,Bani de liceu”  cu modificările şi completările ulterioare, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale, nu sunt luate în calcul la stabilirea venitului net al familiei, aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 8 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzire/supliment pentru energie.

            În cazul familiei sau al persoanei singure care locuiește și gospodărește împreună cu alte familii ori persoane singure și contribuie împreună la achiziționarea sau realizarea unor bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea drepturilor menționate se iau în considerare atât veniturile lunare proprii, cât și partea ce-i revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie.

             În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută mai sus.

            În cazul în care se impune, pentru clarificarea situației, personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova este abilitat să efectueze anchete sociale, precum și să solicite titularilor orice alte date/informații relevante. 

            Beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi al suplimentului pentru energie au obligaţia de a comunica în scris în termen de 5 zile orice modificare cu privire la componenţa familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative.

              În cazul în care, în urma verificărilor se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei şi  suplimentului pentru energie, nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute sau orice modificare a acestor elemente, nu a fost comunicată în scris în termenul legal, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi al  suplimentului pentru energie încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

            Relaţii suplimentare se obţin zilnic, de luni până joi, între orele 8,00 – 16,30 şi vineri între orele 8,00 – 14,00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, tel.  0351/428364.