COMUNICATE

„Atunci când dăm tot ce avem mai bun în noi, nu putem şti niciodată ce miracole apar în viaţa noastră sau în viaţa altora.” — Helen Keller

COMUNICAT privind decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetăţenii străini sau apatrizii găzduiţi, aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din UCRAINA.

Publicat: 24/03/2022, 15:07, Actualizat: 24/03/2022, 15:09

ANUNȚ

 

        CERERILE privind decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetăţenii străini sau apatrizii găzduiţi, aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din UCRAINA se depun la sediul Primăriei Municipiului Craiova din Str. Târgului, nr. 26, fiind de competența Biroului Situații de Urgență și Protecție Civilă.

 

Acestea trebuie însoțite de următoarele documente:

-declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere; 

 -actul de identitate, în copie; 

 -documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei.